Archive for the ‘ความรู้เรื่องรถ’ Category

ใครว่ารถเครื่องใหญ่ กินน้ำมันกว่ารถเครื่องเล็ก!

ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับวงการรถยนต์มานานแสนนานพอๆกับ การเริ่มใช้เครื่องยนต์ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าความเชื่อนี้ ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป!!!! ในรุ่นเดียวกัน รถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า เช่น E 240 2600 CC กับ E 200 Kompressor  1800 CC ใน 2 รุ่นนี้ ผมได้เคยทดสอบอย่างจริงจังโดยการขับรถในระยะทางไกล และความเร็วปานกลางถึงสูง ติดต่อกันเป็นเวลา  1 สัปดาห์ และหาค่าเฉลี่ยในการเติมน้ำมันออกมา กลับพบว่า ค่าน้ำมันของ  E 240 2600 CC กลับถูกกว่า E 200 Kompressor  ถึง 15% เลยทีเดียว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น !!!! ผลการวิจัยจากหลายสถาบันในต่างประเทศ ได้พบว่า หากเราขับรถด้วยความเร็วปานกลางถึงสูง (100-150 km/hr) รอบเครื่องยนต์ของรถเครื่องใหญ่ เช่นเครื่อง V6 ขนาด 2500 CC ขึ้นไป จะใช้รอบเครื่องที่ประมาณ 3000-5000 [...]